Logo

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum
Til forsiden
Kollage
Jens og Lucie med familie
Postvogn
Soldat i Slagelse
familie ved bord
Sæsonprogram 2019-2020
*)  i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
Søndag den
1. september 2019
Sensommerudflugt til Søby Brunkulslejer med rundvisning.
Vi kører fra "Lokomotivet" ved Banegården kl. 09.00 fordelt i privatbiler. 
Opsamling i Middelfart kan aftales. Hjemkomst ca. kl. 16.  Se flyer her
Deltagerpris 150 kr. pr. pers. Alle er vekomne.
Tilmelding senest den 15. august til Jonna Qvortrup, jonnaqvortrup@hotmail.com
Mandag den
9. september 2019
Torben Albret Kristensen, cand.mag., slægtsforsker, Næstved *)
Familieret - Separation, skilsmisse og alimentation
Hvem behandlede ægteskabssagerne og hvad har det medført af arkivalier, vi kan bruge? Specielt alimentationssagerne. Hvornår er det en alimentationssag - og hvordan finder vi den?
Onsdag den
25. september 2019
Arkivleder Lisbeth Aagaard Lykke, Fredericia Lokalhistoriske Arkiv
Fredericia Lokalhistoriske Arkiv
Vores arkivleder viser os rundt i vores lokale arkivs gemmer og demonstrerer materialer, som vi kan få brug for i vores slægtsforskning.
Mandag den
14. oktober 2019

Rasmus Wichmann, cand.mag., Holstebro *)
Landeværnet. Soldaterliv i 1800-tallet
Landeværnet var en tidligere udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet, og som kom i brug pga. Napoleonskrigene. Vi hører om dets oprettelse og nedlæggelse og får gennemgang af, hvordan vi kan bruge landeværnets arkivalier i slægtsforskning.
Onsdag den
30. oktober 2019
Hvordan arbejder vi med kilderne?
Efter en kort fælles introduktion af nedenstående kilder er der lejlighed til at få personlig hjælp og vejledning.
Family Search v/Niels Nybo Jacobsen
Lægdsruller v/Jesper Ratjen
Billeder v/Henning Karlby
Mandag den
11. november 2019
Henning Karlby, bestyrelsesmedlem TSF
Slægtsforskning - eller? Hvordan kan det gøres?
Vil vi offentliggøre vores slægtsforskning på internettet eller få det udgivet som bog eller på en USB-pen eller ??? Alternativer er, at vores slægtsforskning nok ellers forsvinder med os.
Mandag den
9. december 2019
Erik Kann, cand.mag., Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalet *)
"Sogne- og Bondefogeder skal have Opsigt med, at Orden og Sædelighed, ifølge Anordningerne, haandhæves" - om slægtsforskerens mulighed for at udnytte sognefogedernes arkiver.
Da til- og afgangslisterne ophørte i kirkebøgerne, blev flytteregistreringerne overdraget sognefogederne som førte "Tyendeprotokoller". Dette var bare én af mange andre opgaver sognefogederne udførte siden 1791. F.eks. borgerlige vielser, pantefoged, tilsyn med sognets veje og mange flere. Vi får et væld af praktiske eksempler og anvisninger på, hvordan vi kan bruge oplysningerne i vores slægtsforskning.
Mandag den
13. januar 2020
Lisa Elsbøll, kulturhistoriker, Malmø *)
Bruden var i sort - om bryllup, brudekjoler og brudebilleder gennem tiderne.
Kirkelig vielse var enerådende indtil borgerlig vielse fra 1922 blev alternativ. På en kulturhistorisk lystvandring hører vi om medgift, brudekrone og brudebuket og ser på mere end 250 års bryllupsbilleder.
Drømmen om at stå "hvid brud" lever fortsat, men - ?
Mandag den
10. februar 2020

Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, underviser, forfatter, Erritsø *)
Min fynske familie i 5 generationer 
Fra fattiglemmet til skibsrederen 1750-1940. Skibsrederens far døde på fattiggården i Svendborg og hans døtre på sindsygehospitaler. En usædvanlig familiehistorie rulles ud og vi hører om kilder til det fundne.
Onsdag den
26. februar 2020
Hvordan arbejder vi med kilderne?
Efter en kort fælles introduktion af nedenstående kilder er der lejlighed til at få personlig hjælp og vejledning.
Udvandring v/?
Lokalarkiv v/Ester Nørrelykke
Skifter v/Jesper Ratjen
Mandag den
9. marts 2020
Generalforsamling v/Bestyrelsen og medlemmerne
Bagefter ser vi nok "en interessant film" eller hører et interessant indlæg.
Mandag den
20. april 2020
Palle E. Petersen, museumsleder på Bogense museum
Tyske krigsflygtninge i Skovbylejren på Nordfyn.
Lejren blev oprettet efter krigen for at huse tyske flygtninge fra grænseområdet mellem Tyskland og Polen. Hvorfor kom de og hvad blev der siden af dem? Gennem slægtsforskning er oprettet et kartotek på Bogense museum. Her kan man finde frem til efterkommere til flygtningene. Både dem, som vendte tilbage til Tyskland og dem, som blev i Danmark.

Sidste nyt

Læs om foreningens aktiviteter her

Hav tålmodighed med hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre, det I ser.

Uundværlige links
Hjælp til Daisy klik her
En driftsikker vej til arkivalieronlines kirkebøger, når ao er nede (En ao-genvej): ao.salldata.dk
Nyt  Nyt  Nyt  Nyt
Et udvalg af artikler og fortællinger fra Slægts-Tidende kan ses eller genses her

Transkribering af "Gotisk tekst", Slægts-Tidende, Nr. 47. Se her

Henning's regneark er her

Der er tilføjet referater
(27.okt) (Ny)
"Landeværnet, Soldaterliv i 1800-tallet", se her

Der er tilføjet et referat (2. okt)
"Fredericia Lokalhistoriske Arkiv", se her

Der er tilføjet et referat  (11. dec.)
"Sensommerudflugt" , se her

Der er tilføjet et referat (8.apr)
"Flytninger mellem linierne", se her

Der er tilføjet et referat (11.mar)
"Generalforsamling", se her

Der er tilføjet et referat 
(11.feb)
"Kriminelle aner", se her

Der er tilføjet et referat 
(6.feb)
"Slægtsværksted", se her

Der er tilføjet et referat
(14.jan)
"Spørgekassen mm.", se her

Ældre referater: se under "Foreningen"


Se dato på sidste opdatering i bunden.