Logo

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum
Til forsiden
Kollage
Jens og Lucie med familie
Postvogn
Soldat i Slagelse
familie ved bord
Sæsonprogram 2020-2021
*)  i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
 
Søndag den
6. september 2020
Sensommerudflugt 
"Den historiske Miniby" i Fredericia.
Vi mødes ved indgangen til Minibyen kl. 10.00. Se program her
Deltagerpris 80 kr. pr. pers. Alle er velkomne.
Tilmelding senest den 23. august til Jonna Qvortrup, jonnaqvortrup@hotmail.com
Mandag den
14. september 2020
Henning Frandsen *)
Deporteret til Sprogø og Livø
1911-61 var antisociale og kriminelle åndsvage mænd deporteret til Livø og fra 1923 til 1961 risikerede "sexuelt løsagtige åndsvage unge piger og kvinder" at havne på Sprogø for at forbygge at disse skulle blive årsag til, at Danmark med tiden ville blive oversvømmet af "undermålere" og "minusindivider".
Onsdag den
23. september 2020
Find dine svenske aner v/Formanden
Vi kikker nærmere på de svenske spændende og anderledes kilder, som blev omtalt i sidste nr. af Slægts-Tidende.
Mandag den
12. oktober 2020

Palle E. Petersen, museumsleder på Bogense museum
Tyske krigsflygtninge i Skovbylejren på Nordfyn.
Lejren blev oprettet efter krigen for at huse tyske flygtninge fra grænseområdet mellem Tyskland og Polen. Hvorfor kom de og hvad blev der siden af dem? Gennem slægtsforskning er oprettet et kartotek på Bogense museum. Her kan man finde frem til efterkommere til flygtningene. Både dem, som vendte tilbage til Tyskland og dem, som blev i Danmark.
Onsdag den
21. oktober 2020
Hvordan arbejder vi med kilderne?
Et par udvalgte kildegrupper efter medlemmernes ønske. Hvilke vil blve forhåndsmeddelt pr. mail og på hjemmesiden.
Mandag den
9. november 2020
Inger Buchard *)
Slægtsforskning i Sønderjylland
I Sønderjylland møder vi andre kilder, end dem vi kender fra Kongeriget. Der var andre måder at registrere på og andre benævnelser. Alt det vil vi høre om.
Mandag den
14. december 2020
Bestyrelsen og medlemmerne
Spørgekassen og slægtsfortællinger
Vi åbner spørgekassen og svarer på dens indhold af spørgsmål. Desuden får de medlemmer ordet, som har en lille fortælling om et (evt. medbragt) "slægtsklenodie".
Mandag den
11. januar 2021
Ivan Kondrup *)
Ejendomshistorie på landet i 16- og 1700 årene
Med udgangs punkt i matriklen 1688 følges gårde og huse, med skiftende fæstere og ejere, så langt tilbage i tiden som muligt og frem til perioden med de første folketællinger. Kilderne bliver præsenteret og der gives eksempler på, hvordan de anvendes. Hvordan kan ejendommenes historie formidles?
Mandag den
8. februar 2021

Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, underviser, forfatter, Erritsø *)
Kommunale arkiver 1850-1940
Kommunerne overtog pastoraternes og Magistraternes opgaver vedrørende skole- og fattigvæsen, desuden kom skatteopkrævning hurtigt til og kommunernes arbejdsområder til serviceringen af befolkningen øgedes. Der gemmer sig et væld af detaljer om lokalhistorie og befolkning. Vi får elsempler på dette.
Onsdag den
17. februar 2021
Hvordan arbejder vi med kilderne?
Et par udvalgte kildegrupper efter medlemmernes ønske. Hvilke vil blve forhåndsmeddelt pr. mail og på hjemmesiden.
Mandag den
8. marts 2021
Generalforsamling v/Bestyrelsen og medlemmerne
Bagefter ser vi nok "en interessant film" eller hører et interessant indlæg.
Mandag den
12. april 2021
Erik Kann, cand.mag., Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalet *)
Sygehusarkiverne
Kan vi finde og få lov at se sygehusjournaler vedr. forfædrenes indlæggelser? Erik forsøger at give os et overblik over det store kildemateriale, giver eksempler på både indhold og på hvordan vi finder de relevante kilder.

Sidste nyt

Læs om foreningens aktiviteter her

Hav tålmodighed med hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre, det I ser.

Uundværlige links
Hjælp til Daisy klik her
En driftsikker vej til arkivalieronlines kirkebøger, når ao er nede (En ao-genvej): ao.salldata.dk
Nyt  Nyt  Nyt  Nyt
Et udvalg af artikler og fortællinger fra Slægts-Tidende kan ses eller genses her

Transkribering af "Gotisk tekst", Slægts-Tidende, Nr. 48. Se her

Transkribering af "Gotisk tekst", Slægts-Tidende, Nr. 47. Se her

Henning's regneark er her

Der er tilføjet referater
(27.okt) (Ny)
"Landeværnet, Soldaterliv i 1800-tallet", se her

Der er tilføjet et referat (2. okt)
"Fredericia Lokalhistoriske Arkiv", se her

Der er tilføjet et referat  (11. dec.)
"Sensommerudflugt" , se her

Der er tilføjet et referat (8.apr)
"Flytninger mellem linierne", se her

Der er tilføjet et referat (11.mar)
"Generalforsamling", se her

Der er tilføjet et referat 
(11.feb)
"Kriminelle aner", se her

Der er tilføjet et referat 
(6.feb)
"Slægtsværksted", se her

Der er tilføjet et referat
(14.jan)
"Spørgekassen mm.", se her

Ældre referater: se under "Foreningen"


Se dato på sidste opdatering i bunden.