Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Bestyrelsesmøde den 2. august 2021

Referent: Henning Karlby


Til stede var: Kai Aurbo, Henning Lund, Niels Thomsen, Jonna Qvortrup, Vibeke og Henning Karlby.

Forslag til dagsorden:

a.  

Konstituering af bestyrelsesposterne
Vi konstituerede os som følger:

Niels Thomsen vil stadig gerne lave kaffe. Det fik han lov til.
Vibeke Karlby blev valgt til formandsposten.
Næstformand Kaj Aurbo og hjemmeside redaktør, samt udsender mails til medlemmerne. Kai har senere meddelt, at han IKKE vil stå som næstformand.
Kasserer Jonna Qvortrup.
Sekretær og redaktør af bladet Henning Karlby .
Henning Lund hjælpende hånd.

Vi mangler et bestyrelsesmedlem og en suppleant, som vi skal prøve at finde når vi kommer i gang igen.

b.   
Foredragsønsker 2021/2022 – vi har jo en del fra sidste år som vi ikke gjorde brug af


Alle foredrag vil vi så vidt muligt holde i Det Bruunske Pakhus, så længe vi ikke kan være på arkivet. Vi kan ikke få Det Bruunske Pakhus den 13. september og der kan ikke bookes datoer efter 1. januar på nuværende tidspunkt. Der blev foreslået, at der forsøges at finde alternative mødesteder.

Datoer til mulige medlemsmøder med foredrag: 13. september, 11. oktober, 8. november, 13. december, 10. januar, 14. februar, 14. marts er forbeholdt generalforsamlingen og 11. april. Den 13. september blev ændret til 20. september, som temaaften.

Vibeke kontakter de foredragsholdere, som vi har på vores ønskeliste. Det er:
Inger Buchard: Slægtsforskning i Sønderjylland.
Ivan Kondrup: Ejendomshistorie på landet i 16- og 1700 årene.
Ulrich Klug: Kommunale arkiver.
Erik Kann: Sygehusarkiverne.
Jesper Ratjen: Find dine svenske aner.
Anne Holm Christensen: St. Thomasmysteriet.

c.
Slægtshistoriske temaaftener og hvilke


Emner til temaaftener:
20. september - Hvordan får man trykt en slægtsbog – Henning K.
27. oktober - Spørge Niels om han vil fortælle om Familysearch.
24. november – Gotisk læsning forhåbentlig med hjælp fra Jesper
19. januar - Hvordan får man billeder ind i computeren i en ordentlig kvalitet og hvad skal/kan vi bruge billederne til – Henning K.
23. februar - Gotisk læsning forhåbentlig med hjælp fra Jesper
23. marts – Spørgekassen – gotisk læsning forhåbentlig med hjælp fra Jesper.

d.   
Sensommerudflugt – hvornår og hvem arrangerer


Jonna har lavet et udkast til et program, hvor turen går til Horsens Statsfængsel. Det bliver lørdag den 28. august.
Der er åbent fra 10 – 16. Indtil uge 42 er det halv pris for entre.
175 kr. pr. person for turen inkl. kaffe og brød, samt entre og rundvisning og transport.

Mødetid i Fredericia 9.30 ved ”Lokomotivet”.

Der skal tilmeldes en uge før arrangementet, hvis Jonnas telefon ikke svarer, skal man tilmelde sig pr. mail.
Jonna forsøger, at booke en rundvisning til kl. 10.30.

e.   
Foreningens lørdage i Middelfart og Fredericia biblioteker hvornår


11. september er der Slægtsforskning på Middelfart Bibliotek. Henning Karlby sørger for, at der kommer noget i Melfartposten
2. oktober er der Slægtsforskning på Fredericia Bibliotek. Henning Lund sørge for det kommer i Fredericia Lokalavis.

Vi skal forsøge, at aktivere vores medlemmer til disse to dage. Vi skal have Slægts Tidende med til uddeling på disse dage.

f.   
Eventuelt


Emner til Slægts Tidende?
1. Medie-Stream?
2. Familiehistorier?
3. Gravsten? – En familie der dør 1924 – på Rømø. Da forældrene dør har de lagt 4 børn i graven?
4. Opfordring til at fotografere gravsten.
5. Sønderjyder der sad i fangelejre under 1. verdenskrig.
6. Peter Jensen – 1. verdenskrig hans brødre faldt.
7. Vibekes historie om en fisker der ikke findes i kirkebogen, men bliver meldt savnet.
8. Gendarmkorpset?????

Spørgekassen

Dansker døde i Frankrig som Amerikansk soldat – Familien i Danmark får derefter pensionspenge fra USA, fordi de har mistet en søn i krigen som amerikansk soldat? Hvor finder man ud af, hvad der er overført til Danmark?

Emner til fremtidige foredrag:
Den store Krig – fortalt af en museumsinspektør fra Sønderborg museum.