Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Bestyrelsesmøde den 13. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2020 kl. 19.00 på Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia.

Referent: Jesper Ratjen.

Fuldtallig bestyrelse deltog.
Jesper havde bagt et par æblekager til kaffen.

1)    Generalforsamlingen:

    a) Valg til bestyrelsen
        På valg er:
        Jonna Qvortrup, som modtager genvalg

        Vakant bestyrelsespost. Vi spørger Poul Kaarup. [spurgt d. 26.2: Poul afviser opstilling]
       
        Niels Thomsen (suppleant og moccamester) modtager genvalg

        Vibeke Karlby(suppleant og ass. moccamester) modtager genvalg

        Revisor: John W. Rasmussen modtager genvalg

        Revisorsuppleant: Jørgen Nissen ikke medl. mere? Vi spørger Poul Brahe

    b) Regnskab og budget
        Jonna gav en oversigt over vores økonomi.
        Vi giver p.t. 1635 kr pr. foredrag. Vi må nøjes med 5 foredrag. Hjemmesiden koster 400 kr. 3 numre af Slægts-Tidende 2000 kr.
        Medlemsbevægelsen: 57 medlemmer på 49 adresser.

    c) Dirigent
        Hvem? – Vi spørger Karsten Thomsen.

    d) ”En interessant film” til generalforsamlingen
        På Kai's liste over "Gamle Danmark" valgtes "1949-55 - Kongens datter og Folkets Sønner"  (1:14).

2)    Fremtiden for vores forening. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at vi kan fortsætte som forening?

    a) Bestyrelse (problematisk med vakant bestyrelsespost!).

    b) Aktiviteter. Vi ønsker at fortsætte med samtlige nedenstående aktiviteter.
        - Foredrag
        - Slægtstemaaftener
        - Hjemmeside
        - Slægts-Tidende
        - Bibliotek
        - Andet.

    c) Økonomi (Medlemstal)

    d) Reklamefremstød:
        Vi vil prøve at deltage "Foreningernes lørdage" på Fredericia bibliotek (jfr. Henning Lunds mail). [Henning Lund har siden fået en tid lørdag d. 26. sept.]
        Vi skal have lavet en "Flex roll-up" - planche med vores »Arkivernes dag«-tema: "Du kender dem måske ikke - endnu?"
        Et firma i Højbjerg kan lave det for omk. 800 kr.
        [Sidste: Henning Karlby kan få det lavet for 500 kr]