Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Bestyrelsesmødet den 21. oktober 2019, kl. 19:00.

Emne: Referater og hjemmesiden mm.

Deltagere:  Formand Jesper Ratjen
.
                  Næstformand Henning Lund.
                  Kasserer Jonna Qvortrup.
                  
Sekretær Vakant (Charlotte Kyster deltog ikke, da hun, den 11. august, havde meldt sig ud af bestyrelsen af personlige grunde. Jesper overtog jobbet).
                  Redaktør Henning Karlby.
                  Webmaster Kai Aurbo.
                  Moccamester Niels Thomsen
.
                  Ass. Moccamester Vibeke Karlby.

                   

Referatet er baseret på formandens indkaldelse af 15. oktober 2019, som var udsendt på mail. 

Pkt.1) Mødereferater - Hvem? - Hvordan?
Hvem? Ikke besluttet – så det bliver i sidste ende – hvis ikke andre: Formanden. (Søbyudflugten er refereret af H. Karlby)
Hvordan? Altid: Kort referat til hjemmesiden.  Lejlighedsvis: Hvis referatet kan udbygges til en artikel, som også er oplysende om nogle år : Til Slægts-Tidende.
Korte referater kan tilgåes af alle på hjemmesiden, som er vores visitkort udadtil. Artikler i bladet er skrevet for vores medlemmer. Fra hjemmesiden kan man dog gå ind at læse udvalgte artikler fra Slægts-Tidende. (Anbefalelsesværdigt!)

Pkt. 2) Foreningens medlemssituation.
Jonna oplyste om ca 10 udmeldelser.
Konsekvenser: Vi har penge til de allerede bestilte foredrag, men må nok indskrænke eller ændre aktivitetsniveauet og indholdet i næste sæson

Pkt.3) Hvordan arbejder . . . ?-mødet
a) Niels Nybo har måttet melde forfald mht. hans programlagte orientering om Family Search. Skal han spørge Georgia?
Beslutning: Vi udelader orienteringen om Family Search den 30.okt. (Jesper meddeler Niels Nybo dette)
b) Hvordan afvikler vi programmet mest hensigtsmæssigt?
Det glemte vi at tale om.

Pkt.4) Eventuelt
Materialet om landeværnet som foredragsholderen den 14.okt. (Rasmus Wichmann) lovede til udsendelse tilsendes de 20 deltagere +1. Jesper har modtaget det og sender det ud. (Sket den 21. okt. kl. 23.28)
Vi havde hyggesnakket om slægtsemner undervejs, så vi nu ikke havde mere.

Af jesper Ratjen, formand

Tibage til referatoversigt