Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Mødereferat fra bestyrelsesmøde, den 18. marts 2019
på Lokalhistorist Arkiv, Fredericia..

Af gæstereferant: den gl. formand Jesper Ratjen.
 
Tilstede: (fuldtallig bestyrelse): Charlotte Kyster, Henning Karlby, Henning Lund, Jonna Qvortrup, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Niels Thomsen, Vibeke Karlby.

Charlotte Kyster, Henning Lund og Henning Karlby blev budt velkommen.

Dagsordenen havde følgende punkter:

1. Konstituering af bestyrelsesposter.
Formand: Jesper Ratjen
Næstformand: Henning Lund
Kasserer: Jonna Qvortrup
Sekretær og forlystelsesråd: Charlotte Kyster
Redaktør og Bibliotekar: Henning Karlby
Webmaster:
  Kai Aurbo
Mokkamester: Niels Thomsen
Assisterende mokkamester: Vibeke Karlby

2. Foredragsønsker for sæsonen 2018-19.
22 emner var i forslag – delvis på grundlag af »Danske Slægtsforskeres« (ufuldstændige katalog): Vi valgte 6 i prioriteret rækkefølge: – hvoraf de 5 første først søges realiseret:

1. Erik Kann: "Sognefoged-arkivalier" eller "Avisen som kilde i slægtsforskning".
2. Michael Dupont: "Ejendomshistorie - ved du, hvor dine forfædre boede"?
3. Ulrich Alster Klug: "5 generationer i min fynske familie".
4. Torben Albret Kristensen: "Familieret - Separation, skilsmisse og allimentation".
5. Ramus Wichmann: "Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet".
6. Lisa Elsbøll: "Bruden var i sort - om bryllup. brudekjoler og brudebilleder gennem tiderne".

Med 5 Folkeuniversitetsforedrag er det budgetterede beløb næsten brugt – Dertil kommer et ønske om et foredrag om en "flygtningelejr ved Bogense" (Karlbys forhører sig) samt tilbud fra Henning Karlby om et foredrag: "Hvordan kommer man i gang med at skrive slægtsbog".

3. Slægtshistoriske temaaftener.
Vi vil kun have 2 temaaftener begyndende kl. 1915 : 1 i efteråret og 1 i foråret, hvor vi til hver udmelder 3 emner, som man vil kunne få hjælp til:
onsdag d. 30. oktober
Family Search  (Niels Nybo Jacobsen ?)
Lægdsruller  (Jesper Ratjen)
Scanning af billeder  (Henning Karlby)

onsdag d. 26.februar 2020
Udvandring  (?)
Lokalarkiv  (Ester Nørrelykke og/el. Svend Erik ?)
Skifter  (?)

4. Besøg på landsarkiv/lokalarkiv.
Vi håber at kunne få vores arkivleder Lisbeth Aagaard Lykke til onsdag d. 25. september at vise os rundt på arkivet og fortælle, hvad man kan finde hvor. (Jesper spørger)

5. Slægts-Tidende.
Henning Karlby redigerer. Kai Aurbo, Jonna Qvortrup og Niels Thomsen er redaktionsgruppe og korrekturlæsere.

6. Sensommerudflugt.
Trods nedslående erfaring vil vi gerne prøve igen. Vi kunne tænke os Søby Brunkulslejer (som vi besøgte tilbage i 2006). Vi vil spørge forsamlingen ved mødet d. 8.april, om det er en brugbar idé.

7. Økonomi.
Ikke plads til "spræl".
Besparelsesforslag: Program, udflugts-flyer og kontingentopkrævning udsendes pr.mail. Kun de enkelte     (vist 3), som ikke har mail – og som bor i Fredericia – får det udbragt.
Programmet skal vi trykke, så det kan anbringes i brochure-standere på de lokale arkiver og biblioteket og kan uddeles til gæster og medlemmer ved møderne. (200 eksemplarer)
Kan vi få lov til at trykke programmet på arkivets kopimaskine? (Jesper spørger)

8. Biblioteket.
Henning Karlby har efterfølgende accepteret fortsat at have tilsyn med biblioteket.

9. Eventuelt.
Uregistrerede drøftelser og samtaler undervejs.

FOREDRAGSØNSKER 2019-2020

ForedragsholderEmneKontaktDato
# 1Erik Kann"Sognefoged-arkivalier" eller "Avisen som kilde i slægtsforskning".erik@reinholdt-kann.dk
sendt forespg. 19.03.19
Svar modt. 20.03
9. december 2019
# 2Michael DupontEjendomshistorie - ved du, hvor dine forfædre boede?mid@sa.dk
sendt forespg. 20.03.19
Svar modt. 26.03. Desværre nej
Desværre nej
# 3Ulrich Alster KlugMin fynske familie i 5 generationerulrich@dannebrog.biz
sendt forespg. 25.03
Svar modt. 26.03
10. februar 2020
# 4Torben Albret Kristensen
cand.mag (2028 7611)
Familieret - Separation, skilsmisse og allimentationtorbenalbret@gmail.com
sendt forespg. 26.03
Svar modt. 26.03
9. september 2019
# 5Ramus Wichmann
7500 Holstebro (2449 7127)
Landeværnet: Soldaterliv i 1800-talletkontakt@rasmuswichmann.dk
sendt forespg. 26.03
Svar modt. 28.03
14. oktober 2019
# 6?Flygtningelejr ved Bogense
sendt forespg.
Svar modt.

# 7Henning KarlbyHvordan kommer man i gang med at skrive slægtsbog
sendt forespg.
Svar modt.

# 8 Lisa Elsbøll
Malmø
Bruden var i sort - om bryllup. brudekjoler og brudebilleder gennem tiderneaofgladle@gmail.com
sendt forespg. 28.03
Svar modt. 28.03
13. januar 2020
**Os selvSpørgekassen og slægtsfortællinger

SLÆGTSTEMA-AFTENER

DatoEmneAnsvarlig
on. 25. sept 2019
kl. 19.15 - 22
Fredericia Lokal Historisk Arkiv
Omvisning og demonstration af arkivalier
ved arkivleder Lisbeth Aagaard Lykke, Arkivar Museerne i Fredericia.
Jesper
Aftale bekræftet i mail 20.03.19
on. 30. okt 2019
kl. 19.15 - 22
Family Search 
Lægdsruller
Scanning af billeder 
Niels Nybo Jakobsen?
Jesper Ratjen
Henning Karlby
on. 26. feb. 2020
kl. 19.15 - 22
Udvandring
Lokalarkiv

Skifter
?
?
?

SENSOMMERUDFLUGT

Dato
lø. 19. maj 2019
Kl. 9
Bestyrelsens forekskursion til Søby
Sø. 1. sept. 2019Søby Brunkulslejer

Tilbage til referatoversigt