Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Referat fra bestyrelsesmøde, den 26. maj 2018
Kaffestuen 
Glud museum.

Af  Jesper Ratjen, formand.
(Afbud fra Kai Aurbo)

Dagsorden:
a)  Hvem tager imod tilmeldinger og koordinerer samkørslen i privatbiler?
     Jonna

b)  Fællesmødetidspunkt og -sted?  (efter frokost? – eller er der et dejligt sted på museet til medbragt mad?)
     Afg. kl.10.00 fra “Lokomotivet” i privatbiler med deltagernes egen medbragte mad og drikke. Der er bord / bænke foran kaffestuen, som også
     må benyttes i dårligt vejr

c)  Rute til Glud  (Krak siger: 65 km på 50 min.). 
     Vi foreslår en rute ad den gamle landevej gennem Hedensted.  Jesper udleverer et rutekort til chaufførerne.

d)  Aktivitet på museet. Rundvisning?  Hvor længe på museet? 
     Vi har bestilt 1 times rundvisning fra kl. 11.15.  (400 kr. Bekræftelse modtaget). Derefter frokost med egen medbragte mad samt individuel
     rundgang til kl. 15

e)  Kaffe / kage på museet? 
     Vi har bestilt kaffe på kande i kaffestuen  (á 20 kr – Bekræftelse modtaget). Jonna og Vibeke medbringer lækkert hjemmebag

f)  Hvem er kontaktperson overfor museet? 
    Jesper (alle aftaler blev truffet allerede på stedet d. 26.5. med booking-damen Helle Mortensen  hm@gludmuseum.dk)

g)  Hjemturen. Rute? – Er der noget andet at se på tilbagevejen?  – Sted at gøre samlet holdt med en øl/vand?  (Som købes af hvem?) 
     Vi kører ad den østlige landevej mod Juelsminde. (Ingen tid til svinkeærinder). Vi gør holdt ved “Bugten” – et offentligt strandområde                      umiddelbart nord for Juelsminde. P-pladser og toilet og et enkelt bord/bænk (som kan være optaget af andre). Vi kan tage et par
     campingstole med. (Ved samkørslen har vi dog begrænset bagagerumsplads). Niels Thomsen sørger for indkøb af øl/vand.

h)  Deltagerpris? 
     180 kr. (incl. kørsel, entré, omvisning, kaffe med hjemmebag, øl/vand på stranden)
     Chaufførene bliver honoreret med 1 kr. pr. km (Jonnas takst)

i)   Tekst til flyer  (Jonna har lavet et udkast) 
     Jonna udformer og sørger for trykning

j)   Tekst til sæsonprogram 
     Jesper forelagde udkastet, som siden er blevet tilrettet og sendt til Jonna, som sørger for trykningen i et passende antal til os selv og
     lokalarkiver m.m.


Glud Museum

 (Foto lånt af Vibeke Karlby)

Tilbage til referatoversigt