Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Mødereferat fra bestyrelsesmøde, den 22. marts 2017
på Lokalhistorist Arkiv, Fredericia..

Deltagere: Jonna Qvortrup, Hanne Olsen, Bente Mikkelsen, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Jens Christian Bruun-Toft, Niels Nybo Jakobsen og Niels Thomsen.

Af Niels Thomsen, sekretær og Jesper Ratjen, formand.

Der henvises til den af formanden Jesper Ratjen udsendte indkaldelse af 15. marts 2017. se her
Vi startede med kaffe og en gang æblekage.
Formanden bød velkommen specielt til det nye medlem i bestyrelsen Niels Nybo Jakobsen.

1. Konstituering af bestyrelsesposterne.
Jesper Ratjen var villig til at tage endnu en periode i formandsstolen. Tak for det.
Niels Nybo Jakobsen var villig til at tage de to jobs som næstformand og som sekretær.
Hanne fortsætter som turarrangør og medlem af forlystelsesrådet.
Jonna fortsætter som kasserer.
Kai fortsætter som webmaster og redaktør af Slægts-Tidende.
Jens Christian fortsætter som bibliotekar.
Bente fortsætter som moccamester.
Niels Thomsen bliver assisterende moccamester og påtager sig gerne ad hoc opgaver.
Tak til alle, både dem med nye jobs og dem der fortsætter i eksisterende.

Foreningen har kun én nøgle til arkivet, og den beror hos Jesper. Yderligere en nøgle hos en anden person ville være formålstjenligt i flere tilfælde. Vi må undersøge muligheden hos Carsten Merrald.

2. Foredragsønsker til sæson 2017-18.
Det tilstræbes at få 5 foredrag af udefra kommende foredragsholdere.
De enkelte medlemmer havde nu mulighed for at ønske forskellige foredragsholdere.
Der skulle vælges 7 foredragsholdere hvoraf der endeligt skulle entreres med 5 af dem.
Følgende 7 foredragsholdere blev valgt.

Kære alle

Tak for i går.
Jeg har opstillet vores foredragsønsker i prioriteret rækkefølge i vedhæftede skema. Vi skal besætte 8 mandag-aftensmøder. 5 med fremmed foredragsholder: #1 - 5 er dem vi satser på. # 6 - 7 står i reserve.  1 med “billig?” * + 1 med “os selv” **. 1 med generalforsamling (12.marts) (nævnt af Jesper)

FOREDRAGSØNSKER 2017 / 2018
ForedragsholderEmneKontaktDato
# 1Erik KannLandhåndværkere el. (købstadshåndværkereerik@reinholdt-kann.dk9. april 2018
# 2Katrine TobiasenSlægtsbøgerKontakt gennem DIS-DK11. september 2017
# 3Anders Myrtue, cand.mag.Landsbyernes udvikling og opståen samt navnenes betydningasm@odense.dk, tlf.: 65514651, M: 211548959. oktober 2017
# 4Torben Albret Kristensen, cand.mag.Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællingertorbenalbret@gmail.com, tlf.: 2028761111. december 2017
# 5Ove Madsen, forfatterFra arkivstudier til bogmanuskriptove@ovemadsen.dk, tlf.: 21672027, www.ovemadsen.dk8. januar 2018
# 6Mette Seidelin, Arkivar, ph.d, RigsarkivetRetsbetjenten - lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt.
Slægten nr. 54 side 20
mfms@sa.dk, tlf.: 41717454
# 7Bettina Buhl, mus.insp. Det grønne museum
(tidl. Dansk Landbrugsmuseum)
Hvad spiste vores forfædre?
Slægten nr. 54 side 29
bb@dgmuseum.dk
tlf.: dir. 87951538
*Karsten Merrald Sørensen"Til evig ihukommelse"karsten.sorensen@fredericia.dk, tlf.: 7210697113. november 2017
**Os selvSpørgekassen12. februar 2018

   

Foredragsdatoer: 11. sept. '17 - 9. okt. '17 - 13. nov. '17 - 11. dec. '17 - 8. jan. '18 - 12. feb. '18 - 9. apr. '18

SLÆGTSTEMAAFTENER
DatoEmneAnsvarlig
onsdag, 25. ojtober ?
onsdag, 22. november ?
onsdag, 24. januar ?Opfølgning "uden kirkebøger og folketælling
onsdag, 21. marts ?

       
ARKIVBESØG

DatoArkivAftale
Ingen arkivbesøg

 

SENSOMMERUDFLUGT

DatoAnsvarlig
?Bestyrelsens forekskurtionHanne Olsen
Lørdag, den 2. september 2017Johs. Larsen museet, Kerteminde
Ulriksholm slot, Ulriksholmvej 96, Kølstrup
Hanne Olsen

Erik Kann: Landhåndværkere o.s.v.
Jesper kontakter efterfølgende de foreslåede foredragsholdere, for at få hele puslespillet til at gå op.

3. Slægtshistoriske temaaftener.
Datoer blev ikke endeligt fastlagt, onsdag plejer at være den foretrukne. Følgende blev foreslået:
A.    Opfølgning på et emne fra en tidligere foredragsholder d. v. s. arbejde videre med nogle af de informationer og links vi har fået serveret.
B.    Udvandring fra Norge til Danmark samt generelt om norsk slægtsforskning.
C.    Fortælle om din egen slægtsforskning.
D.    Daisy, Nygårds sedler, Wads sedler og Oeder.
E.    Gotisk læsning og Spørgekassen efter muligheder og behov.
F.    Var der flere?

4. Besøg på et arkiv.
Blev droppet, behovet/interessen ses ikke at være der for tiden.

5. Slægts-Tidende.
Kai, der er eneredaktør, evner altid at få bladet fyldt. Er der referater, der fylder for meget, bliver de forkortet. Referaterne kan altid læses i deres fulde længde på hjemmesiden.

6. Sensommerudflugten.
Det er Fyns tur til at holde for i år, og Johannes Larsen Museet i Kerteminde og efterfølgende besøg på Ulriksholm Slot (samling af antikviteter) blev valgt. Prisen med fælles bustransport, i forhold til kørsel i private biler, vil først balancere ved omkring 35 deltagere. Med under 35 deltagere må det blive kørsel i private biler, hvor der må regnes med 50 kr. til chaufføren. Flyer udfærdiges så begge løsninger nævnes.
Datoen for udflugten bliver 2. september 2017 med en bestyrelses-forberedelsestur på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

7. Økonomien.
Der må satses på at udflugten hviler i sig selv. Selv om kontingent til SSF falder væk, har vi stadig et stramt budget. Året bør kunne balancere! Hvis ikke går det kun én vej. Nye medlemmer, hvor får vi dem fra?

8. Biblioteket.
Udlånet er meget lille, selv om vi har mange klenodier. At reklamere i bladet og på hjemmesiden er tiltag der er foretaget.
 
9. Eventuelt.
Teleslynge anlægget blev prøvet af, men ikke endeligt. Niels Thomsen har lavet en brugsanvisning, der forsøges forfinet ved de kommende møder. Det er sammen med Hanne, at anlægget skal prøves af.


Tilbage til referatoversigt