Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. marts 2016.

Af Niels Thomsen, sekretær


Deltagere: Jonna Qvortrup, Hanne Olsen, Karen Petersen, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Jens Christian Bruun-Toft og Niels Thomsen. Bodil Bruun-Toft var forhindret.

Der henvises til den af formanden Jesper Ratjen udsendte indkaldelse (se her).
Vi startede med kaffe og Jespers hjemmebagte kringle, superb.
 
1a. Valg til bestyrelsen:
Jonna Qvortrup er på valg og modtager genvalg.
Jens Christian Bruun-Toft modtager genvalg? - evt. som bibliotekar?    
Hanne Olsen modtager genvalg? - evt. som tur-arrangør?
Niels Thomsen, der ikke er på valg i år, fortsætter det kommende (og et sidste) år i bestyrelsen.
Ved god hjælp fra Jesper synes Jesper og jeg, at vi er kommet godt igennem året, og jeg satser på et fortsat godt samarbejde.
Karen Petersen (modtager ikke genvalg som moccamester).
Bodil Bruun-Toft (modtager ikke genvalg som assisterende moccamester).

Da de to moccamestre ikke fortsætter har vi et problem.
Skal vi stoppe med at servere kaffe, skal vi til selv at tage kaffe med, eller kan vi få nogen udenfor bestyrelsen til at stå for kaffebrygningen. Det kunne måske være for et halvt år, hvor en (eller to på skift) kunne stå for det!

2 suppleanter, John W. Rasmussen som revisor og Gudmund Bornemann Madsen som revisorsuppleant er begge på valg. John modtager genvalg og det samme forventes også af Gudmund. I dag hedder de to titler i nogle andre foreninger: bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant!

1b. Regnskab og budget:
Jonna siger det ser bedre ud med regnskabet set i forhold til sidste år. Der er sparet en FU-foredragsholder i løbet af sæsonen, ligesom sensommerudflugten blev sløjfet grundet lille tilslutning. Portoudgifterne er også mindre.
Jonna kommer med et budget.

Der er 74 adresser der modtager ”Slægts-Tidende” til. I alt er vi 87 medlemmer. Antallet af blade skal også reduceres i forhold til medlemstallet.
Ved næste møde vil medlemmerne igen blive bedt om at opgive mail-adresser, så vi kan få en billigere/hurtigere måde at kommunikere til medlemmerne på.
Det vil bl. a. kunne benyttes i forbindelse med rykkere for kontingent. Jens Christian er villig til at gå ind i arbejdet med at rykke skyldnere for medlemskontingent. Manglende betaling medfører sletning.
I det kommende blad vil Kai indsætte en rubrik, hvori der erindres om at meddele mail-adresse og at betale kontingent.

Den nuværende måde at opkræve kontingent på er tilfredsstillende.
SSF sætter kontingentet op overfor vores forening med 2 kr./medlemsadresse. Til 26 kr?

1c. Leif Horsmark påtager sig igen i år at være dirigent ved generalforsamlingen.

1d. Den film, der bliver vist til generalforsamlingen, bliver Give-filmen. Kai leverer. Det falder i tråd med, at vi vil foreslå den nye bestyrelse til at lægge sensommerudflugten til Give Museum.

2a. Slægtstidende og hjemmeside: Ingen særlige bemærkninger fra webmaster Kai. Vi er enige om, at det er en meget fin og velfungerende hjemmeside vi har.

2b. Afhentning og distribution af blade: Jonna har påtaget sig at stå for det hele, men kan forvente den fornødne hjælp. Vi vil sige tak til Leif. Kan Jonna overtage hans bladkasse med skillekort?

3a. Biblioteket: Udlånsaktiviteten er meget svingende, men den er generel lav.

3c. Jonna vil forsøge at sælge overskudsbøgerne fra bogauktionen på markeder o.l. SSF har ikke fortjent at få dem uden beregning.

4a. Aktiviteter: Der er tilsyneladende ikke nye omkostningskrævende initiativer på trapperne. Sensommerudflugten, som den nye bestyrelse skal tage stilling til, foreslås til Give Museum. Forslag til dato er lørdag d. 10. september og kørsel i private biler.

4b. Udstilling i november måned på Arkivernes dag. Kan vi forny os? Karen foreslår at tage emnet ”Fattiggårde” op, Karen har noget materiale. Der arbejdes videre med at anvende emnet i forbindelse med en fornyelse af nogle af udstillingsplancherne.
Emnet kunne måske også bruges til en temaaften!

5. Eventuelt: Intet her, alt var vist debatteret i aftenens løb.


Tilbage til referatoversigt