Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. marts 2015.

Af Niels Thomsen, sekretær


Deltagere: Jonna Qvortrup, Hanne Olsen, Karen Petersen, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Bodil Bruun-Toft, Jens Christian Bruun-Toft og Niels Thomsen.

Jesper bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Bodil Bruun-Toft (suppleant).

Punkter i henhold til mødeindkaldelsen:
1) Konstituering af bestyrelsesposter
Formand, næstformand, kasserer, bibliotekar, forlystelsesråd og sekretær skal besættes for 2 år. Moccamester og assisterende moccamester skal besættes for 1 år.
Jesper fortsætter som formand, Kai som næstformand/redaktør/webmaster, Jonna som kasserer, Jens Christian som bibliotekar og Hanne som forlystelsesråd. Niels som sekretær under den forudsætning, at kravene til mødereferaterne reduceres, så de ikke skal omfatte et fuldstændigt indholdsreferat.
Sekretærposten har været problematisk. Niels´s begrundelse for at ønske at trække sig fra sekretærjobbet er, at arbejdet med at skrive mødereferater har været for omfattende og meget tidskrævende. Vi diskuterede, hvor omfattende referaterne skal være, kan man reducere dem, så de primært, i store vendinger, henviser til aftenens emne og med henvisninger (links) til det emne der foredrages om. Niels er opsat på at tage 2 år mere, under forudsætning af at referatskrivningen kan reduceres betydeligt. Det blev der, med ros til Niels's hidtil fyldige referater, givet tilsagn om, så Niels og Jesper må prøve i fællesskab at lægge en linje som følger ovennævnte intentioner.
Karen fortsætter som moccamester og Bodil indtræder som assisterende moccamester.
Leif Horsmark fortsætter, udenfor bestyrelsen, som kontaktperson til bogtrykkeren.

2) Foredragsønsker til 2015/16 sæsonen
Jesper har allerede i dag 12. marts fremsendt følgende skema med foredragsønsker.

ForedragsholderEmneKontaktDato
#1Erik KannUdlagt barnefadererik@reinholdt-kann.dk
sendt forspg. 12/3. Svar modt. 12/3
14. dec. 15
#2Tommy P. ChristensenAvisen som kilde
Slægten nr. 50 s. 47
Forespg. sendt via linkedin-mail 12/3
#3Ulrik Alster KlugDen store udvandring
Slægten nr. 51 s. 56
#4Winnie ØstergaardHelvig Pedersdatter
Slægten nr. 50 s. 73
#5Agnete Birger MadsenKvindfolk og fattigfolk
Slægten nr. 51 s. 72
#6Peter KorsgaardKort og andre data i Geodatastyrelsen
Slægten nr. 51 s. 46
#7Anna Louise SiggaardOversete kilderUDGÅR, da hun sidste år sagde: NEJ TAK
#8Rene RasmussenFra slagtebænk til Genforening
#9John SimonsenI Holgers kølvand
Slægten nr. 50 s. 47
Foredragsdatoer er for 2015:
14. september
12. oktober
9. november
14. december

For 2016:
11. januar
8. februar
11. april

3 og 4) Slægtshistoriske temaaftener og arkivtur ser foreløbig sådan ud.

SLÆGTSTEMAAFTENER
DatoEmneAnsvarlig
on. 23. sept. 15Fredericia lokalhistoriske arkiv
Rundvisning v/Karsten Merrald Sørensen
JeR
x
x
x

ArkivAftale
x

Yderligere følgende 3 emner indplaceres i slægtstema- skemaet ovenover, nemlig arkiv.dk samt 2 gange gotisk skriftlæsning.

Som arkivtur vælges enten Rigsarkivet i Aabenraa eller Det danske Centralbibliotek i Flensborg. Karsten Merrald Sørensen har tidligere arbejdet på Centralbiblioteket og kan give informationer om dette.

5) Slægts-Tidende
Jens Christian har opgjort resultaterne fra de spørgeskemaer, der blev uddelt på generalforsamlingen.
Resultatet kan ses her
Konklusion: Der er tilfredshed med bladet i dets nuværende udformning.

Vores beslutning (under punkt 1) om generelt at reducere referaternes omfang vil kræve andet stof til bladet. Her må hele bestyrelsen bidrage med stof til bladet. Alle er i princippet i redaktions-gruppen.

6) Sensommerudflugten
Man enedes om at besøge udstillingen ”Tidens Samling” på Brandts Klædefabrik i Odense, der viser boliger fra forskellige tidsaldre. Åbningstider: 10-16 på lørdage. Entré: 40 kr. Kaffe, kiksekage og ”rutebil”: 42 kr. Afgang fra Fredericia: lørdag 5. september kl. 11,30. Retur via Frøbjerg Bavnehøj. Deltagerpris: 175 kr.
Prøvetur arrangeres 16. maj. Her er Kai og Niels forhindret. Hanne står for arrangementerne.

7) Økonomien
Hvordan kan vi forbedre vores økonomi?
De mistede medlemmer: Jens Christian (og Jonna) vil telefonisk kontakte dem der er ”faldet ud” på grund af restance. Her er givet noget at hente.
Kan vi placere vort Sæsonprogram på biblioteket?
Få foreningen optaget i Pensionistavisen, og få en notits i Fredericia Dagblad nogle dage før hver medlemsaften. Journalist Erik Madsen var positiv ved Arkivernes dag i efteråret. Niels kontakter de to medier.
Antal Folkeuniversitets-foredrag reduceres med 1 til 5 foredrag i alt.
Den løsning med at få 50 % af udgiften til foredragsholdere refunderet af DIS-Danmarks lokal-forening, er vi lidt lunkne ved. Vil nogle af vore medlemmer så melde sig ud af vores forening, og så stadig komme hos os som DIS-DK medlemmer? 

8) Biblioteket
Ikke presserende. Udsættes til drøftelse ved en senere lejlighed.

9) Eventuelt
Der var ikke mere her.

Tilbage til referatoversigt