Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. februar 2014.

Dette referat er udfærdiget af Niels Thomsen.
Til stede var: Vita, Jonna, Hanne, Kai, Jesper og Niels. Afbud fra Irene og Nina.

1.
Punkter til generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen
- Jonna Qvortrup (modtager genvalg).
- Vita Horsmark (modtager ikke genvalg).
- Nina Andersen (har ikke udtalt ønske om genvalg).

Der skal desuden vælges 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Disse vælges hvert år.
- Suppleant Irene Hansen vil gerne afløses som moccamester.
- Suppleant Hanne Olsen vil gerne afløses som moccamester, men har indvilget i at opstille til bestyrelsen for en 2-årig periode.
- John W. Rasmussen fortsætter som revisor.
Gudmund Bornemann Madsen har indvilget i at fortsætte som revisorsuppleant.

Øvrige forslag til bestyrelsen.
Karen Petersen har indvilget i at opstille som suppleant/moccamester.
Herudover har vi brug for yderligere en suppleant/moccamester.
Charlotte Kyster og Jens Chr. Bruun-Toft er i forslag.

Regnskab og budget
- Regnskabsaflæggelsen følger kalenderåret.
- Jonna meddelte, at der ikke er væsentlige kommentarer til regnskabet. Der er en bankbeholdning på knap 16.000 kr. hvilket svarer til forrige regnskabsårs beholdning.
- Medlemstallet er lidt faldende.
- Busturen sidste år til Horsens gav et underskud på ca. 1.900 kr.
- Portoudgifter har hidtil kunnet køres under bogtrykkerens erhvervsabonnement Dette abonnement har bogtrykkeren imidlertid opsagt, hvorfor portoudgifterne vil stige lidt.
- Seneste betaling af kontingent er første mødeaften efter sommerferien eller 1. september. Forsøget med kontingentopkrævning via netbank eller kontant til kassereren (uden at medsende girokort) droppes. Girokortet fungerer formentligt for nogen som en huskeseddel.

Dirigent
Leif Horsmark har indvilget i at påtage sig hvervet som dirigent.

En interessant film
Kai meddelte onsdag d. 26. at han har valgt filmen ”Biler og Trafik”. Er den mest interessante.
 
2.
Slægts Tidende og hjemmesiden
- Kai ønsker gerne kommentarer/kritik til hjemmesiden. Der er stor tilfredshed over hele linjen.
- Dead-line for artikler til Slægts Tidende er 20. marts, 20. august og 20. november. Det er det tidspunkt hvor artikler senest afleveres fra sekretæren til redaktøren.
Herefter har redaktøren og formanden 5 dage til endelig udformning af artiklen.

3.
Øvrige aktiviteter
- Der er ikke kendskab til større udgifter for den kommende sæson.
- Der var nogen snak om, der skulle farve på forsiden af Slægts Tidende. Bladet forbliver uændret.
- Sensommerudflugten til Christiansfeld. Kan klares indenfor budgettet, ellers ingen bemærkninger.
- Udstillingsaktiviteter.  Intet nyt. Samme aktivitet som sidste år.
- Indkøb til biblioteket. Jyllandsposten bringer for tiden 100 artikler for hvert af årene i 1800-tallet. Beretningerne bringes med begrund i at året 2014 er jubilæumsår for 1814 (Norge) og 1864 (Slesvig og Holsten). Artiklerne udgives i en bog ”Danmark bliver Danmark”. 
Jesper køber bogen.

Andet
- Den 21. oktober 2014 har foreningen 40 års jubilæum. Hvordan skal det fejres? Hvor ”bor” vi til den tid? Hvordan skal det markeres?

- Et forslag gik på at lave et lille hæfte (”hurtigopslag” med nyttige oplysninger) evt. som midtersiderne i bladet.
- Et andet forslag var at servere gratis lagkage og kaffe i forbindelse med et medlemsmøde. Dette forslag blev vedtaget.
- Et emne til foredrag på den nærmeste mødedag for jubilæet (mandag d. 13. oktober), kunne være noget om begivenhederne i 1814 eller 1864. Evt. noget fra Dansk Folkeminde Samling.

Planlægningsmøde for at fastlægge foredrag i den kommende sæson skal i år, af hensyn til Kais ferieplaner, være i marts måned. Slægten udkommer i juli.
Vedtagelse af disse beslutninger ligger dog i hænderne på den nye bestyrelse.

Tilbage til referatoversigt