Logo

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum
Til forsiden
Kollage
Jens og Lucie med familie
Postvogn
Soldat i Slagelse
familie ved bord
Sæsonprogram 2021-2022
*)  i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
 
Lørdag den
28. august 2021
Sensommerudflugt 
"Fængslet i Horsens".
Vi mødes ved "Lokomotivet" kl. 09.30. Se program her
Deltagerpris 175 kr. pr. pers. Alle er velkomne.
Tilmelding senest den 21. august til Jonna Qvortrup, jonnaqvortrup@hotmail.com
Lørdag den
11. september 2021
Kl.: 10 - 14
Slægtsforskerhjælp på Middelfart Bibliotek
Alle medlemmer, der har lyst at hjælpe med at fortælle om vores forening og hjælpe kommende slægtsforskere i gang med forskningen, er velkomne på Middelfart Bibliotek.
Mandag den
20. september 2021
Temaaften v/Henning Karlby
Hvordan får man trykt en slægtsbog?
Lørdag den
2. oktober 2021
Kl.: 10 - 14
Slægtsforskerhjælp på Fredericia Bibliotek
Alle medlemmer, der har lyst at hjælpe med at fortælle om vores forening og hjælpe kommende slægtsforskere i gang med forskningen, er velkomne på Fredericia Bibliotek.
Mandag den
11. oktober 2021
Inger Buchard *)
Slægtsforskning i Sønderjylland
I Sønderjylland møder vi andre kilder, end dem vi kender fra Kongeriget. Der var andre måder at registrere på og andre benævnelser. Alt det vil vi høre om.
Onsdag den
27. oktober 2021
Temaaften v/Niels Nybo Jakobsen
Fortæller om hvordan man bruger godsarkiver, digitale folketællinger (f.eks. 1930) og kirkebøger, hvis de tilgængelige eksemplarer på sa.dk/ao er i ringe kvalitet. Desuden selvfølgelig den store database og i nogen grad billeddatabasen samt muligheden for kommunikation med forskere med samme aner.
Mandag den
8. november 2021
Ivan Kondrup *)
Ejendomshistorie på landet i 16- og 1700 årene
Med udgangspunkt i matriklen 1688 følges gårde og huse, med skiftende fæstere og ejere, så langt tilbage i tiden som muligt og frem til perioden med de første folketællinger. Kilderne bliver præsenteret og der gives eksempler på, hvordan de anvendes. Hvordan kan ejendommenes historie formidles?
Lørdag den
13. november 2021
Arkivernes dag
Vi stiller med en stand på lokalarkivet.
Onsdag den
24. november 2021
Temaaften v/Jesper Ratjen
En hel aften med gotisk skriftlæsning. Bring nogle med. Jesper sørger også for spændende eksempler.
Mandag den
13. december 2021

Aflyst pga Corona
Ulrich Alster Klug *)
Kommunale arkiver 1850-1940
Kommunerne overtog pastoraternes og Magistraternes opgaver vedrørende skole- og fattigvæsen, desuden kom skatteopkrævning hurtigt til og kommunernes arbejdsområder til servicering af befolkningen øgedes. Der gemmer sig et væld af detaljer om lokalhistorie og befolkning. Vi får eksempler på dette.
Mandag den
10. januar 2022

Aflyst pga Corona
Erik Kann *)
Sygehusarkiverne
Kan vi finde og få lov at se sygehusjournaler vedr. forfædrenes indlæggelser? Erik forsøger at give os et overblik over det store kildemateriale, giver eksempler på både indhold og på hvordan vi finder de relevante kilder.
Onsdag den
19. januar 2022
Temaaften v/Henning Karlby
Hvordan arbejder vi med billeder?
Hvordan får man billeder ind i computeren i en kvalitet så de kan bruges til trykning?
Mandag den
14. februar 2022
Anne Holm Christensen *)
St. Thomasmysteriet
Conrad Sorterup sejler som 23-årig i 1872 til De Vestindiske Øer for at begynde et nyt liv som digter. På skibet møder han Ida, de bliver gift, og sammen får de fem børn. Med fortællingen om de to unges og børnenes liv bliver vi vidne til en familiesaga, der viser, at virkeligheden ofte overgår vores fantasi.
Foredraget bygger både på sønnens dagbøger og på et omfattende historisk kildemateriale. Det er rigt illustreret med samtidige fotos fra Vestindien og København.
Onsdag den
23. februar 2022
Temaaften v/Jesper Ratjen
En hel aften med gotisk skriftlæsning. Bring nogle med. Jesper sørger også for spændende eksempler.
Mandag den
14. marts 2022
Generalforsamling v/bestyrelsen og medlemmerne.
Bagefter ser vi nok "en interessant film" eller hører et interessant indlæg.
Onsdag den
23. marts 2022
Temaaften v/Jesper Ratjen og bestyrelsen
Spørgekassen
Vi åbner spørgekassen og svarer på dens indhold af spørgsmål. Hvis den er tom, finder vi en god historie.
Onsdag den
6. april 2022
Jesper Ratjen
Find dine svenske aner
Vi kigger nærmere på de svenske spændende og anderledes kilder, som blev omtalt i  Slægts-Tidende nr. 49/september 2020.

Sidste nyt

Læs om foreningens aktiviteter her

Hav tålmodighed med hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre, det I ser.

Transskribering af "Gotisk tekst", Slægts-Tidende:
Nr. 47, se herNr. 48, se her
Nr. 49, se her - Nr. 50, se her  
Nr. 51, se her - Nr. 52, se her
Nr. 53, se her
Uundværlige links mv.
Hjælp til Daisy klik her
En driftsikker vej til arkivalieronlines kirkebøger, når ao er nede (En ao-genvej): ao.salldata.dk
Diverse
Et udvalg af artikler og fortællinger fra Slægts-Tidende kan ses eller genses her

Bemærk: Møderne bliver igen afholdt på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik IIIs Vej
.    (16/8-'21)

Der er tilføjet et referat (24.okt.- '21) 
"Slægtsforskning i Sønderjylland", NY
se her


Der er tilføjet et referat
(20.sept.- '21) 
Hvordan får man trykt en slægtsbog?, se her

Der er tilføjet et nyt billede
(3/6-'21)
Det ligger under "Mødeaftenerne"

Der er tilføjet et referat
(12.okt.- '20) 
"Tyske krigsflygtninge", se her

Der er tilføjet et referat (10.sept.- '20) 
"Sensommerudflugt", se her

Henning's regneark er her

Der er tilføjet referater
(27.okt.- '19) 
"Landeværnet, Soldaterliv i 1800-tallet", se her

Der er tilføjet et referat (2. okt.- '19)
"Fredericia Lokalhistoriske Arkiv", se her

Der er tilføjet et referat  (11. dec.- '19)
"Sensommerudflugt" , se her

Der er tilføjet et referat (8.apr.- '19)
"Flytninger mellem linierne", se her

Der er tilføjet et referat (11.mar.- '19)
"Generalforsamling", se her

Der er tilføjet et referat 
(11.feb.- '19)
"Kriminelle aner", se her

Der er tilføjet et referat 
(6.feb.- '19)
"Slægtsværksted", se her

Der er tilføjet et referat
(14.jan.- '19)
"Spørgekassen mm.", se her

Ældre referater: se her


Se dato på sidste opdatering i bunden.