Logo

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum
Til forsiden
Kollage
Jens og Lucie med familie
Postvogn
Soldat i Slagelse
familie ved bord
Sæsonprogram 2016-2017
*)  i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
Lørdag den
10. september 2016
Sensommerudflugten i år går til Frøslevlejren ved Padborg. Frøslevlejren var 1944-45 tysk fangelejr. Efter befrielsen blev den indtil 1949 dansk straffelejr for landssvigere under navnet: Fårhuslejren.
Først skal vi høre et foredrag efterfulgt af picnic-anretning (indendørs). Derefter rundgang i eget tempo efter interresse. Foruden Frøslev/Fårhus-museet er Hjemmeværnet og UN m.fl. repræsenteret med museer. Kaffe/te med kage inden hjemkørsel. Hjemme ca. kl. 18.
Deltagerpris 200 kr.
Mødetid og -sted: Kl. 10.30 ved "Lokomotivet" i Fredericia. NB: Kun kørsel fra og til Fredericia. Se også udsendt "flyer" eller her. GÆSTER ER VELKOMNE.
Mandag den
12. september 2016
Steen Ivan Hansen, cand.mag *)
Kroernes historie
Det er farligt at rejse – sådan har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De priviligerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Men det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne.
Onsdag den
21. september 2016
Slægtstemaaften ved medlemmerne og Bestyrelsen
Fortæl om din egen slægtsforskning. Vi sætter os i smågrupper og fortæller, hvad vi hver især arbejder med og hvordan. – Efter kaffen øver vi os i gotisk læsning.
Mandag den
10. oktober 2016
Gitte Bergendorff Høstbo, genealog, BA i historie *)
Udvandringen fra Sverige
Hvorfor udvandrede 1/3 af Sveriges befolkning (ca. 1,3 millioner) i 1800- og 1900 tallet, og hvor tog de hen? Mange ville til Amerika, men flere strandede i Danmark, der blev kaldt fattigmandens Amerika. Vi ser på hvordan det gik dem der udvandrede og fortæller deres historier, samt hvor vi kan finde informationer på Nettet der kan give os et hint om hvordan vi finder oplysninger om de udvandrede. Gitte fortæller også lidt om sin egen svenske slægt.
Onsdag den
26. oktober 2016
Besøg på »Københavns Stadsarkiv«, hvor vi får rundvisning og får lejlighed til selv at arbejde med de københavnske kilder. Besøget kan suppleres med / erstattes af besøg på Rigsarkivet på egen hånd.
Vi tager et tidligt morgentog til København.  Klokkeslet, tilmelding og pris vil fremgå af vores hjemmeside. Se nærmere her
Mandag den
14. november 2016
Magne Juhl,  fhv. overlæge, lic.med., Viborg *)
Uddannelse af jordemødre i Danmark før 1920; uddannelse og kilder
I eksamensprotokoller, der er bevaret siden 1739, er nævnt 4630 jordemødre, som indtil 1920 fik eksamen fra jordemoderskolen i København. Ansøgningerne om optagelse på skolen indeholder flere oplysninger – også om dem, som ikke blev optaget. Nogle blev tidligt i perioden uddannet hos stiftsfysici uden for København. Magne Juhl har opbygget en personalhistorisk kildesamling, som delvis kan ses på www.viborgslaegt.dk under hans medlemside.
Onsdag den
23. november 2016
Slægtstemaaften ved Bestyrelsen
Mediestream og gotisk læsning
Vi søger efter personalhistoriske oplysninger i Statsbibliotekets indscannede aviser.
Mandag den
12. december 2016
Erik Kann, Kommunikationskonsulent, Rigshospitalet-Glostrup Hospital, København *)
Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere, eller noget om anvendelsen af reviderede regnskaber.
Efter 1660 opkrævedes skatter og afgifter til staten af landets mange amtsstuer, som indsendte behørige regnskaber med detaljerede bilag til revision i centraladministrationen. Disse "reviderede regnskaber" går ofte langt tilbage i tiden og rummer et kæmpemæssigt personalhistorisk kildemateriale i form og mandtaller, dåbsattester, tingsvidner m.m.m.  Før de ældste kirkebøger er disse ofte de eneste kilder.
Mandag den
9. januar 2017
Bestyrelsen og medlemmerne
Spørgekassen og slægtsfortællinger
Vi åbner spørgekassen og svarer på dens indhold af spørgsmål. Desuden får de medlemmer ordet, som har en lille fortælling om et medbragt "slægtsklenodie".
Onsdag den
25. januar 2017
Slægtstemaaften ved Bestyrelsen og medlemmerne
Hjælp til egen slægtsforskning
Vi hjælper hinanden med løsning / løsningsforslag på problemer.
Mandag den
13. februar 2017
Ulrich Alster Klug, Slægtsforsker og forfatter, Fredericia *)
Søruller
Disse førtes 1803-1912 sideløbende med lægdsrullerne. Da sørullerne ikke er scannet, skal de bestilles i DAISY inden brug på film i fjernlån eller i original på Rigsarkivet, København.
Ulrich giver dels det teoretiske stof, som er grundlaget for benyttelsen af sørullerne, dels viser han, hvordan de bestilles, og endelig gives der nogle praktiske eksempler på brugen af sørullerne.
Mandag den
13. marts 2017
Generalforsamling ved Bestyrelsen og medlemmerne
Bagefter ser vi nok "en interessant film" eller hører et interessant indlæg.
Onsdag den
29. marts 2017
Slægtstemaaften ved Formanden
Vi arbejder med Lægdsruller og får øvelse i læsning af gotisk håndskrift.
Mandag den
10. april 2017
Magne Lund, forfatter, Smørumnedre *)
Krigen 1864. Soldaterskæbner
Vi får fortælling om soldaterskæbner i kamp og på lazaretterne. Om tilværelsen efter krigen som krigsinvalid. Om forsørgelsen af krigsenker og børn og om de efterladtes skæbne og kamp for pension.
(Bogen: Magne Lund & Preben Strange: » Fra Altona til Dybbøl« omhandler emnet ).

Sidste nyt

Læs om foreningens aktiviteter her

Hav tålmodighed med hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre, det I ser.

Uundværlige links
Hjælp til Daisy klik her
En driftsikker vej til arkivalieronlines kirkebøger, når ao er nede (En ao-genvej): ao.salldata.dk

Der er tilføjet et referat (Ny)
"Lægdsruller & Gotisk læsning", se her

Der er tilføjet et referat
(Ny)
fra generalforsamlingen, se her

Bogreolen er udvidet med disse nye titler

Der er tilføjet et referat 

Søruller, se her

Der er tilføjet et referat 

Hjælp til egen slægtsforskning., se her

Der er tilføjet et link (NY)
under "Information": "Vejvisere" se her

Der er tilføjet et referat 

Blandt slagsbrødre, uægte børn mm., se her

Der er tilføjet et referat 
Spørgekassen og slægtsfortællinger, se her

Der er tilføjet et link

under "Information":
"Kongelig dansk Hof & Statskalender 1776 - 1875" se her

Der er tilføjet et referat 
Indscannede aviser, se her

Der er tilføjet en masse billeder 

Klik på "Fotoalbum" forovenMedlemstilbud

Syrefri æskerSyrefri æsker (Rigsarkivets model) og kuverter til sikker og praktisk opbevaring af  original-dokumenter og -fotos er hjemtaget og sælges til medlemmer til konkurrencedygtige priser.

Arkivæske - folio. 1 stk. á 16 kr.
Arkivæske - A4, 1 stk. á 14 kr. (udsolgt)
Kuverter A4, 5 stk. á 12 kr.
Kuverter A5, 5 stk. á 8 kr.

Bestilles hos formanden og udleveres straks efter betaling hos kassereren.

Se dato på sidste opdatering i bunden.